dissabte, 29 de març de 2008

FABRA I COATS – NAVAS la cara i la creu

FABRA I COATS – NAVAS
la cara i la creu


Benvolguts oients,

Poder aquesta història torna a sonar com d’altres que, malauradament, ens hem acostumat a sentir als diferents mitjans de comunicació.
En aquesta, els veïns del Barri de Navas del Districte de Sant Andreu hem vist trasbalsades les nostres vides quotidianes per l’aprovació d’un Pla Urbanístic, per part de l’Ajuntament, amb una permuta de terrenys entre aquest i una constructora privada que aixecarà blocs de pisos en un espai consolidat que, actualment, és una plaça, amb arbres, bancs i una font. Espai de pas veïnal que comunica el barri (antigament dividit) connectant el nord i el sud de l’Av. Meridiana.
Per molts suposa, a més, la pèrdua de l’única sortida exterior amb repercussions com: la devaluació del preu dels pisos al mercat immobiliari, carència de llum i ventilació o impossibilitat d’accés per mesures de seguretat (per alguns veïns una finestra és l’única connexió durant dies amb l’exterior, el sol, la llum, la gent, la Vida.).
Ens sentim defraudats per un Ajuntament que ha procedit a l’aprovació d’aquest Pla sense haver-nos donat temps de resposta i reacció, veient-nos abocats a l’única sortida d’anar al contenciós, per poder defendre els nostres interessos.
El nostre barri té carències importants a nivell d’equipaments, reivindicats de fa temps: Centre Cultural, Llar d’avis, Escola Bressol, Biblioteques, CEIP, etc. i pel contrari, es concentra una gran densitat d’indigents, amb servei de menjador social i un centre de dia (som solidaris amb les polítiques socials de l’Ajuntament, però al Barri de Navas “no hi cap tothom”).
Som persones i no només contribuents. Som ciutadans i no només vots. Pensem, per un moment, que som els ciutadans, que complim amb les nostres obligacions, els que tenim el dret que l’Administració ens representi i que no ens prenguin com a moneda de canvi. Que no cal emprar grans tecnicismes polítics, en un llenguatge incomprensible, podent fer servir un sentit tan bàsic, com és el “sentit comú” i d’altre tan necessari com el de “l’oïda”.
Senyors representants facin l’esforç de deixar de sentir-se només la seva veu, per començar a escoltar més les veus dels ciutadans.


Comissió de Veïns del Barri de Navas

divendres, 28 de març de 2008

Fabra i Coats – Navas la cara y la cruz

Fabra i Coats – Navas
la cara y la cruz


Días atrás leía el artículo sobre el destino previsto por el Ayuntamiento para los terrenos de la antigua Fabra i Coats y sentí envidia “sana”, pues ya me gustaría eso para mi barrio. Pero para mi barrio, que es el de Navas, resulta que le ha tocado vivir la otra cara de la moneda. Nuestra vivencia de esa mejora, con la permuta de terrenos (Fabra i Coats incluido) entre el Ayuntamiento y una constructora privada, es que nos van a construir dos bloques de pisos privados que nos cortan la calle Biscaia, volviendo a separar el barrio en dos, nos suprimen una plaza y, en algunos casos, nos quitan la vista y la luz de la única salida al exterior de nuestros pisos (por no decir nos “tapian”). Somos del distrito de Sant Andreu, pero no en igualdad de condiciones. Espero que el Ayuntamiento no deje de mejorar en pro de los ciudadanos, pero que no desvistan a un santo para vestir a otro.

dimecres, 19 de març de 2008

SALVEM LA PLAÇA DE LA GUINEU...UNA ALTRE VEGADA

El passat mes de novembre es va procedir a l’aprovació d’un Pla

SALVEM LA PLAÇA DE LA GUINEU...UNA ALTRE VEGADA


El passat mes de novembre es va procedir a l’aprovació d’un Pla Urbanístic d’ordenació del carrer Biscaia, entre l’avinguda de la Meridiana i els carrers Palència i Bofarull, en el qual està previst l’edificació de dos blocs de pisos.

Aquest espai en el que es vol edificar, és un espai consolidat com a plaça, d’ús veïnal des de fa més de 25 anys (amb arbres, bancs per seure, una font,...) gràcies al moviment dels veïns que, per aquelles dates, van aconseguir que, el que havia estat sempre un carrer, es condicionés com a plaça i amb el compromís dels responsables del districte d’aquella època, conforme no s’edificaria mai. Es tracta, a més, d’una via de connexió entre la banda nord i sud de l’avinguda Meridiana a través d’un pas de vianants i d’accés als transports públics.

D’altres consideracions a tenir en compte, referent a les propostes del referit Pla Urbanístic, són que afecta directament a zones consolidades, tant pel que respecte als drets de pas i d’ús dels vianants, així com a la qualitat dels habitatges confrontants, que no disposaran de la suficient ventilació, sense llum ni vistes i la necessària accessibilitat per mesures de seguretat, afectant greument a la vida dels ciutadans d’aquesta zona.

A l’actualitat el Barri de Navas és un barri molt dens i en el que manquen molts serveis i equipaments. Algunes d’aquestes carències reals amb les que ens trobem (ja que per ara comptem amb tres zones verdes i en perdrem una amb el Pla Urbanístic) reivindicades de fa molt de temps, són : Centre Cívic, Llar d’avis, Escoles Bressol, Escoles d’ensenyament Primari i Secundari o Biblioteca, pel que ens veiem obligats a cercar cobertura en d’altres, més lluny de les nostres cases. Si afegim a aquest fet que amb l’edificació prevista s’augmentarà de manera desmesurada la densitat d’habitatge, resulta evident que no serà possible donar-hi la suficient cobertura i servei a la gent nou vinguda al nostre barri (en disposem, però, de menjador social i centre de dia per la gent necessitada, solidaris amb la problemàtica social de la nostra ciutat, malgrat certs inconvenients afegits).

Donat que l’aprovació del Pla Urbanístic ha estat duta a terme per l’Ajuntament sense que els veïns afectats haguem pogut disposar del temps necessari de resposta i reacció, sol·licitem s’estableixin les vies necessàries de comunicació per tal de trobar una solució que resulti satisfactòria per tothom. A ser possible, que tots entenguem el que volem dir quan parlem de Pla de Millora Urbana.

Comissió de Veïns Barri de Navas – Sant Andreu


dimecres, 5 de març de 2008

La Plaça de la Guineu existeix!

Ds, 01/03/2008 - 13:57 — javi
Els veïns de Navas protesten contra la desaparició d'aquest espai públic
Watch this video!
Arbres, jocs infantils, fonts i fins i tot... una princesa. Tot té cabuda a la plaça de la Guineu segons els més petits del barri de Navas. Aquest matí les entitats veïnals han organitzat una nova concentració per protestar contra la desaparició d'aquest espai públic, que administrativament no ha estat mai reconegut com a plaça. Tot i així fa molts anys que els veïns en gaudeixen i ara no es resignen a veure la plaça de la Guineu, zona verda i lloc de trànsit, convertida en un bloc de pisos.


* Activitats ciutadanes
* activitats infantils
* Albert Mercadal
* Associació de Veïns del Barri de Navas
* Avinguda Meridiana
* Carrer Josep Estivill
* Ciutadans
* Comissió de Veïns del Barri de Navas
* Entitats
* Manifestacions
* moviment veïnal
* Navas
* nens
* PI
* pisos
* plaça de la Guineu
* protesta
* Renta Corporación
* Urbanisme